Focus


Focus is de grootste uitdaging bij ondernemen. Maar heb je wel de juiste focus? Of laat je je elke dag weer mis-leiden?

STOP met steeds weer dezelfde conclusies te trekken: “Het is me deze week weer niet gelukt om dat te doen wat ik van plan was!”

Je kunt het heus wel, maar hebt de steun van gelijkgestemden nodig. Mensen die net als jij bezig zijn met de doorstart van hun bedrijf. Die net als jij baat hebben om wekelijks bij de les gehouden te worden en voeding willen krijgen van andere ondernemers.

Niet door samen alleen maar ‘open koffie’ te drinken, maar samen aan de slag te gaan. Samen de schouders eronder zetten en ervaring en kennis uitwisselen!

Laat je deze kans voorbij gaan of neem je nu contact op:

06 41 51 61 71